Turystyka - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Turystyka

Czysta woda, plaża i las pełen jagód to raj dla dzieci. Radzimy jednak zabrać odpowiednie obuwie, aby ustrzec stopy przed spotkaniem ze żmiją zygzakowatą, którą można tu spotkać, co świadczy o wysokiej czystości kaszubskich lasów. W naszej gminie są wymarzone tereny do organizowania rajdów rowerowych i pieszych, które pozwolą na odszukanie nowych, uroczych zakątków. Mnogość wzniesień, często dość stromych, może zmęczyć mniej wytrzymałych, ale gwarantuje dużą porcję wrażeń. Przemierzając tutejsze tereny, możesz dotrzeć do wielu ciekawych miejsc, jednym z nich jest Torfowisko Wygoda z pływającymi wyspami. Wędrując drogami i dróżkami gminy Wejherowo spotkać można, liczne na tym terenie pomniki przyrody, np. świerk w dolnej części obrośnięty przez pień wierzby w Gniewowie, głazy narzutowe w okolicach Gniewowa niejednokrotnie o bardzo tajemniczych nazwach, np.: "Koło zabitego rodzynka", czy też głaz narzutowy z głębokim śladem w kształcie podkowy w okolicy wsi Biała o intrygującej nazwie "Diabelski Kamień" lub dwa głazy narzutowe w okolicach Wejherowa nazwane "Bliźniakami". Licznie na tym terenie występują również pomniki przyrody ożywionej, jakimi są dorodne buki i dęby. Jeden z takich pomników spotkać można we wsi Bolszewo. Jest nim około 400-letni dąb, zwany tutaj Bartkiem. Zmęczonych trudami podróży zapraszamy do restauracji w hotelu "Victoria", usytuowanej we wsi Bolszewo przy trasie Gdynia-Szczecin.

Gmina Wejherowo swoim obszarem o powierzchni 19408 ha otacza Wejherowo i graniczy z miastami: Redą, Rumią i Gdynią oraz z gminami: Luzino, Szemud, Gniewino, Puck. Gminę tworzy 16 sołectw - największe i znaczące wsie to: Gościcino i Bolszewo. Bazę oświatową gminy stanowi 9 szkół podstawowych. Gmina oferuje uzbrojone działki budowlane. Piękna lokalizacja terenów budowlanych, powstające kolejne osiedla mieszkaniowe oraz dobre połączenie z Wejherowem i Trójmiastem przyciąga wiele zainteresowanych osiedleniem się w naszej gminie osób.

 

Mieszkańcy gminy czują się związani zarówno z regionem jak i miastem Wejherowem, czego odbiciem jest herb gminy - tarcza podzielona trójdzielnie. Na pierwszym polu - złotym, znajduje się ukoronowany Gryf - godła Kaszub, na drugim - czerwonym, są białe róże, a pod różami srebrne szczęki wilka - herb rodu Wejherów, zaś na błękitnym polu - w otoku złotego wieńca laurowego znajduje się czerwony krzyż maltański, ozdobiony białą różą - herb Wejherowa.

 

Na terenie gminy Wejherowo często odbywają się imprezy kulturalno-rozrywkowe. Wielu mocnych wrażeń dostarczają mieszkańcom naszej gminy, organizowane corocznie zawody oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Godną zauważenia jest również działalność orkiestry dętej gminy Wejherowo. Powstała w 1991 r. i od tego czasu uświetnia swą grą wszystkie uroczystości patriotyczne i religijne, a także sławi dobre imię naszego samorządu na wielu wyjazdach zarówno w kraju jak i zagranicą. Od samego początku funkcję kapelmistrza pełni w niej Henryk Kornacki.

 

 

Na uwagę zasługują także zabytki gminy Wejherowo. Koniecznie trzeba zobaczyć kościół w Bolszewie, wzniesiony w 1857 r. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII i XIX w. Prawdziwą ozdobą świątyni jest spiżowy dzwon z 1661 r. z gdańskiego warsztatu Daniela Tyma. Jak wynika z badań historyków, pierwszą parafię na terenie naszej gminy założono już w 1138 r. w Górze. Obecny kościół wzniesiono w 1911 r. Na niewielkim dzwonie z 1730 r. odczytać można polskie nazwiska. Uwagę turystów przyciąga malowniczo położony dworek.

 

 

Gmina Wejherowo aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach województwa pomorskiego. Jest jednym z fundatorów sztandaru dla I Morskiego Pułku Strzelców, którego szlak bojowy wiódł we wrześniu 1939 r. przez tereny naszej gminy. Mogiła poległych żołnierzy znajduje się we wsi Biała. Spoczywają tam polegli w obronie Wejherowa, Redy, Kępy Oksywskiej, a także wsi gminy Wejherowo: Gowina, Zbychowa, Reszek, Gniewowa i innych.

 

Piaśnica - pierwsze w Polsce i Europie miejsce ludobójstwa na tak wielką skalę

 

W odległości około 10 km na północ od Wejherowa znajduje się niezwykłe miejsce - Piaśnica - największy na Pomorzu Gdańskim cmentarz Polaków z okresu II wojny światowej. Od września 1939 r. do kwietnia 1940 r. hitlerowcy wymordowali w Lesie Piaśnickim około 12 000 osób. Ginęły nierzadko całe rodziny, małe dzieci uśmiercano uderzeniami o drzewa. W sierpniu 1944 r. faszyści przystąpili do zacierania śladów dokonanej zbrodni - zaczęli palić zwłoki ofiar. Najcięższe prace wykonywali więźniowie obozu koncentracyjnego Stutthof - specjalnie sprowadzeni w tym celu. Palenie zwłok trwało siedem tygodni. Więźniów stracono i także spalono. Po tych tragicznych wydarzeniach pozostały tylko paleniska. Nie wszystkie ślady dało się zatrzeć. W dwóch mogiłach znaleziono zwłoki 305 ofiar. Są dowody, że niektóre osoby zostały zakopane żywcem. W pobliżu pomnika głównego, ku czci pomordowanych znajdują się tablice z dokładną lokalizacją mogił. Warto odwiedzić to miejsce, by oddać hołd tym, którzy tu zginęli.

 

 

Ponad 50% powierzchni gminy, w jej części południowej znajduje się w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jest to jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce, funkcjonując od 1979 r. Szczególne wartości przyrodnicze mają rozległe połacie kwaśnej i żyznej buczyny niżowej. W obrębie parku krajobrazowego znajdują się piękne jeziora o czystej wodzie - Zawiat, Bieszkowice i Borowo.

Jezioro Orle

Na terenie gminy Wejherowo, znajdują się wartościowe przyrodniczo rezerwaty przyrody: "Pełecznica" - rezerwat jezior lobeliowych, "Lewice" rezerwat torfowiskowy, "Gałęzia Góra - rezerwat leśny oraz projektowany rezerwat łąkowo-szuwarowy "Łąki nad Jeziorem Orle", leśny "Łęgi nad Gościciną" i florystyczny "Dolina Zgórskiej Strugi". W leśnictwie Sopieszyno znajduje się jeden z najcenniejszych florystycznie obiektów gminy - rezerwat jezior lobeliowych Pałsznik i Wygoda o oryginalnej nazwie "Pełcznica". Nazwę "lobeliowe" - zawdzięczają obecności lobelii jeziornej - gatunku wskaĄnikowego. Jest to roślina kwiatowa, która występuje w strefie przybrzeżnej obu jezior. Swoje kwiatostany z drobnymi kwiatami o niebieskiej barwie wznosi ponad toń wody. Kompleks jezior pałsznik i Wygoda stanowi jeden z około 120 zbiorników lobeliowych w Polsce, skoncentrowanych wyłącznie na Pomorzu. Na uwagę zasługuje rezerwat lesny "Gałęzia Góra", który chroni buczynę pomorską, rzadkie gatunki roślin o górskim i podgórskim charakterze zasięgu, np. paproć podrzeń żebrowiec i widłak wraniec. Zanotowano tutaj 13 gatunków prawnie chronionych, m.in. wawrzyniec wilczydełko, bluszcz pospolity, storczyki : storczyk plamisty, listeria jajowata, podkolan zielonawy, bezzieleniowy gnieĄnik leśny. Tu też znajdują się ślady grodziska wczesnośredniowiecznego i cmentarzyska kurhanowego. "Mawra", "Zamkowa Góra", bo tak zwyczajowo nazywany jest rezerwat "Gałęzia Góra" kryje wiele tajemnic. Znajdują się tutaj pomnik upamiętniający męczeńską śmierć przedwojennego burmistrza Wejherowa -Teodora Bolduana.

 

Bardzo interesujący obiekt przyrodniczy rezerwat torfowiskowy "Lewice" (znany też pod nazwą "bagno Biała", znajduje się w obniżeniu wytopiskowych na skraju kompleksu lasów bukowych nadleśnictwo Gdańsk, w pobliżu Gowina. "Bagno Biała" jest największym i najlepiej zachowanym torfowiskiem wysokim w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, o wyraĄnie wykształconej strukturze kępkowo-dolinkowej. Zajmuje zagłębienie terenu otoczone przez wzniesienia morenowe porośnięte kwaśnymi buczynami, lasem bukowo-dębowym i nasadzeniami drzew iglastych. Z ciekawostek przyrodniczych występują tutaj m.in. rośliny owadożerne podlegające ochronie prawnej, jak: rosiczka okrągłolistna i rosiczka długolistna, pływacz zwyczajny i drobny. "Bagno Biała" stanowi atrakcję turystyczną i raj dla miłośników "dzikiej" przyrody.

Lewice - rezerwat torfowiskowy

Opisując rezerwaty przyrody gminy Wejherowo nie sposób nie wymienić wnioskowanego rezerwatu łąkowo-szuwarowego" Łąki nad jeziorem Orle". Znajduje się on w pobliżu miejscowości Orle, w obrębie obszaru chronionego krajobrazu "Pradoliny Redy-Łeby". Chroni nawęglanowe torfowisko z jego specyficzną szatą roślinną. Jezioro orle ma powierzchnię ponad 80 ha, jego brzegi są na dużych przestrzeniach niedostępne dla ludzi i dzięki temu są rajem dla nieskażonej cywilizacją przyrody. Malownicze lasy, szuwary, piękne zarastające oczka wodne to wymarzone siedliska dla oryginalnej flory i fauny.

 

Gmina Wejherowo - edukacja ekologiczna

 

Gmina Wejherowo leży w północnej części Pojezierza Kaszubskiego, na granicy z Pobrzeżem Kaszubskim. Jest stosunkowo dużą jednostką administracyjną o powierzchni ponad 19 tysięcy hektarów, zamieszkana przez około 16 tysięcy osób. Charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi. Teren odznacza się silnie urozmaiconą rzeźbą i jest bogato zróżnicowany pod względem krajobrazowym. Wyjątkowego uroku dodaje naszej gminie malownicza, rozległa Pradolina rzeki Redy.


 

Bogactwo czystych wód malowniczych jezior i rzek, rozległe lasy ( 60 % pow. Gminy ), stosunkowo czyste powietrze, cisza i piękne widoki, to dobra najcenniejsze które znaleźć tu można wędrując po trudach życia w zurbanizowanym, zgiełkliwym, zanieczyszczonym środowisku trójmiejskim. Tuż za granicami Wejherowa odpoczynek można łączyć z poznawaniem przyrody .


 

Liczne wielkoobszarowe formy ochrony przyrody, zatwierdzone i projektowane, są potwierdzeniem dużej różnorodności przyrodniczej i wysokich walorów krajobrazowych naszej gminy. Wymienić należy tutaj: Trójmiejski Park Krajobrazowy, Obszary Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-Łeby i Puszczy Darżlubskiej, rezerwaty przyrody istniejące: torfowiskowy "Bagno Biała", leśny "Gałęźna Góra", jezior lobeliowych " Pełcznica", i rezerwat łąkowo-szuwarowy "Łąki nad Jeziorem Orle", leśny "Łęgi nad Gościciną", florystyczny "Dolina Zagórskiej Strugi". Od ponad 4 lat obszar gminy znajduje się w obrębie jednego z dziesięciu w Polsce Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Oliwsko-Darżlubskie". Urozmaicony świat roślinny i zwierzęcy naszej gminy stwarza doskonałą bazę na podstawie której można prowadzić edukację ekologiczną.


Urząd Gminy już od ponad ośmiu lat ściśle współpracuje w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska z sześcioma szkołami podstawowymi położonymi na terenie gminy, aktualnie także z Samorządowym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie.

Już od ponad pięciu lat uczestniczymy w realizacji celów i zadań Programu edukacji ekologicznej " Czysta Wisła i Rzeki Przymorza". Program ten prowadzi Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie. Dla nas stał się on inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów w zakresie form popularyzacji wiedzy o otaczającym środowisku przyrodniczym. Sugeruje i podpowiada jak aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów ekologicznych. Mimo iż bezpośrednim odbiorcą naszych działań jest młodzież szkolna, zauważamy pośrednio podniesienie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa lokalnego.

 

Działalność kulturalna

 

Na terenie gminy działa kilka zespołów artystycznych. Swoistą wizytówką jest Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo, działającą pod dyrekcją Henryka Kornackiego; orkiestra miała wiele występów w gminie i na Pomorzu; była na tournee na Litwie.  Przy Szkole Podstawowej w Orlu istnieje teatr "Na walizkach". Corocznie ważnymi wydarzeniami artystycznymi są: Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie, organizowany przez parafię i miejscowy oddział Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego oraz Kaszubskie Zielone Świątki w Zbychowie organizowane przez tamtejsze sołectwo.

Od kilku lat Urząd Gminy Wejherowo prowadzi różnorodną działalność wydawniczą. Poza systematyczną edycją "Naszej Gminy" - miesięcznika samorządowego gminy Wejherowo ukazały się dwie barwne publikacje turystyczne: folder i informator w wersji czterojęzycznej. Gmina jest także wydawcą zeszytów historycznych Bolesława Borka, który opisał dzieje Bieszkowic z Cierznią i Pińskimi, Łężyc, Nowego Dworu Wejherowskiego, Gniewowa, Sopieszyna oraz Zbychowa i Reszek. Staraniem gminy ukazały się także: biografia "Guczów Mack czyli Aleksander Labuda" Edmunda Kamińskiego, biografia literacka o ks. dr Leonie Heykem "Poezja z kaszubskiej nocy" Stanisława Jankego, monografie - "Góra - wieś i parafia", autorstwa Jana Drwala, Wacława Odyńca i Jerzego Tredera, "Bolszewo. Dzieje wsi, parafii i szkoły" pióra Bolesława Bieszka i Zygmunta Rohdego, tomik poetycki "Tak cicho i pięknie, że aż boli" Małgorzaty Bichowskiej.

Obiekty noclegowe w gminie Wejherowo:

 

Nazwa obiektu

Adres

Telefon

E-mail

Www

Hotel „Victoria”

Bolszewo

ul. Zamostna 1

58 778-28-48,

504-199-065

recepcja@hotelvictoria.pl

www.hotelvictoria.pl

Zajazd „Boss”

Łężyce

ul. Poziomkowa 1

58-671-48-99,

696-945-775

zajazdboss@wp.pl

www.zajazdboss.pl

Bingo” – Ośrodek wypoczynkowy

Bieszkowice

ul. Słoneczna 2

58 672 82 36,

509-444-072

bieszkowice@wp.pl

www.bieszkowice-bingo.pl

Dworek „Rajska Góra”

Góra

ul. Wiejska 6

58 736-44-04,

888-999-575

info@rajskagora.pl

www.rajskagora.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne „Villa Holma”

Zbychowo

ul. Spacerowa 19

58 672-82-92,

608-035-340

holma@holma.pl

www.holma.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne „Orlinek”

Orle

ul. Nadrzeczna 15

58 572-02-44,

604-575-661

krzysztof.paupa@wp.pl

www.orlinek.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne „Agrohanka”

Kniewo

ul. Aleja Lipowa 60

58 572- 22-12,

663-895-469

agrohanka@wp.pl

www.agrohanka.ovh.org

Gospodarstwo Agroturystyczny - „Gościniec Oycowa Zagroda”

Gowino

ul. Wejherowska 113

572-04-50,

606-122-647

recepcja@oycowazagroda.pl

www.oycowazagroda.pl

 

 

 

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.