Aktualności - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn MDP OSP Gminy Wejherowo"

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że Ochotnica Straż Pożarna z siedzibą przy ul. Drzewiarza 22 w Gościcinie (84-241) z własnej inicjatywy złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn MDP OSP Gminy Wejherowo". Realizacja zadania odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo.  

W terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. od 15 września 2017 r. można zgłaszać na piśmie ewentualne  uwagi   i sugestie dotyczące oferty.

>>>CZYTAJ TREŚĆ OFERTY<<<

Pożegnanie wakacji w Sopieszynie

IMG_20170902_193452

2 września mieszkańcy Sopieszyna zakończyli festynem tegoroczne wakacje. Jak zawsze sołtys wraz z Radą Sołecką nie zawiedli oczekiwań uczestników, przygotowując bogaty i zróżnicowany program oraz liczne atrakcje towarzyszące.

Czytaj więcej: Pożegnanie wakacji w Sopieszynie

Konsultacje społeczne ws. Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Informujemy, iż Urząd Gminy Wejherowo opracowuje projekt uchwały „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Przygotowano wstępny projekt rocznego programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji. W związku z powyższym istnieje możliwość  zgłaszania uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu na formularzu konsultacji.

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne ws. Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Zapraszamy na koncert!

Zapisz malucha do akademii!

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.